KRAV-certifierad. KRAV tar fram regler som ska kontrolleras av tredjeparts revisorer. Om reglerna uppfylls kan företaget certifieras och produkterna säljas som ekologiska. Detta innebär att produkterna är odlade utan kemikalier eller genmanipulering och att odlaren samt resten av försörjningskedjan tillämpar etiska arbetsförhållanden och arbetar på ett hållbart sätt.

Vi är som importör KRAV-certifierade av certifieringorganet SMAK Certifiering AB (SE-EKO-03). Detta innebär att de granskar oss, våra installationer och vårt arbetsätt för att säkerställa att våra leverantörer och vi uppfyller KRAVs regler.
Vi importerar naturliga och ekologiska matvaror av högsta kvalitet, direkt från odlare och producenter. Kortare försörjningskedjor innebär mindre hantering, mindre svinn och färskare varor.